Micskei Zsazsa

született: 2009.07.05

eredmények:

munka:  KV I., ŐTV I., CACIT vízi mezei verseny I. díj, res CACT

küllem: fiatal klubgyőztes 2010, klubgyőztes 2012, 3*CAC, HCH

 egészség: HDA

Yoschka vom Osterberg KS Ungaro vom Hege-Haus Ingolf vom Hege-Haus Vlies KS vom Hege-Haus
Zwetsche vom Hege-Haus
KS Emmily vom Hege-Haus KS Xambos vom Hege-Haus
Traute KS vom Hege-Haus
Nanni vom Osterberg Heiko KS vom Osterberg Ivo vom Osterberg
Elsa vom Ludwigstein
Ronja vom Osterberg Casar vom Osterberg
Esta vom Osterberg
Fenja von Neuarenberg Anton vom Amazonas Lord KS vd Stolzen Au Eros KS v Wittekind
Jestha KS vd Stolzen Au
Dorka Algov Brok Fransto
Elga z Opletova
Resi KS von Neuarenberg Quent vom Wittekind Lucas vom Wittekind
Erra vom Wittekind
Alline KS vom Schwarzen Adler Wasov Rothenuffeln
Erra vd Wacht im Walde